höbal

höbalen

höbalar

höbalarna

Substantiv
jordbruk
höbal
Hö är vallfoder som har torkats. Det används som vinterfoder för boskap som står inne mellan betessäsongerna och långtidslagras i regel inomhus i lador (på "höskullen").

Synonymer

  • bal

    [ jordbruk ]