hårdhet

hårdheten

hårdheter

hårdheterna

Substantiv