hålla

håller
höll
hållit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet hålla på svenska?

Presens: håller
Preteritum: höll
Supinum: hållit

Hur används ordet hålla

 • "hålla lagen"
 • "hålla sitt löfte"
 • "hålla tal"
 • "Kommissionen, myndigheten och medlemsstaterna skall hålla all den information konfidentiell som enligt punkt 2 skall betraktas som konfidentiell, utom sådan information som måste offentliggöras för att skydda människors hälsa. eur-lex.europa.eu"
 • "hålla modet uppe"
 • "hålla någon nöjd"
 • "UD uppmanar hålla koll"
 • "Styrelsen presenterade den nye klubbchefen på tisdagen och han får nu i uppdrag att uppnå de mål som föreningen satt, leda föreningens visionsarbete, ta fullt personalansvar samt hålla i alla mediekontakter."
 • "Detta kan innebära att härbärget inte kan hålla öppet lika mycket som det var tänkt."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."
 • "Därför togs beslut om att hålla badet stängt under hela lördagen."
 • "– Al och hassel brukar hålla på till i mitten av april."
 • "Men tills dess kommer stallet att hålla portarna stängda."
 • "Och trenden verkar hålla i sig."
 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."
 • "UD uppmanar hålla koll"
 • "Styrelsen presenterade den nye klubbchefen på tisdagen och han får nu i uppdrag att uppnå de mål som föreningen satt, leda föreningens visionsarbete, ta fullt personalansvar samt hålla i alla mediekontakter."
 • "Detta kan innebära att härbärget inte kan hålla öppet lika mycket som det var tänkt."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."
 • "Därför togs beslut om att hålla badet stängt under hela lördagen."
 • "– Al och hassel brukar hålla på till i mitten av april."
 • "Men tills dess kommer stallet att hålla portarna stängda."
 • "Och trenden verkar hålla i sig."
 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."

Ordet hålla har 5 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom generell
 • Inom allmänt
sport
vanliga uttryck
vanliga uttryck
generell
allmänt

Vad betyder hålla inom sport ?

se till att något/någon förblir i ett visst tillstånd

Översättningar

Möjliga synonymer till hålla

Vanlig betydelse av ordet hålla inom vanliga uttryck

Hålla tag i något

Översättningar

Synonymer till hålla

Möjliga synonymer till hålla

Vanlig betydelse av ordet hålla inom vanliga uttryck

Översättningar

Engelska

Synonymer till hålla

Möjliga synonymer till hålla

Vanlig betydelse av ordet hålla inom generell

handla i enlighet med

Översättningar

Möjliga synonymer till hålla

Vanlig betydelse av ordet hålla inom allmänt

inte förstöras; klara sig

Översättningar

Synonymer till hålla

Möjliga synonymer till hålla