hålla i styr

håller i styr

höll i styr

hållit i styr

håll i styr

Verb