hålla i jämvikt

håller i jämvikt

höll i jämvikt

hållit i jämvikt

håll i jämvikt

Verb