häxkittel

häxkitteln

häxkittlar

häxkittlarna

Substantiv
bildligt
Likt en sjudande kittel; i extatiskt tillstånd; likt ett sjudande hav

Synonymer