härkomst

härkomsten

härkomster

härkomsterna

Substantiv
  • "Sven Swanson var av svensk härkomst"
  • "Oscar Wilde var av irländsk härkomst"

Synonymer