hänrycka

hänrycker

hänryckte

hänryckt

hänryck

Verbhänryckt

hänryckare

hänrycktast

Adjektiv

hänryckt

Adverb

Synonymer