hänrycka

hänrycker

hänryckte

hänryckt

hänryck

Verb