hänge

hängav

hängivit, (hängett)

hänge

Verb


hängiven

hängivnare

hängivnast

Adjektiv
  • "ett hängivet stöd"

Synonymer