hälsning

hälsningen

hälsningar

hälsningarna

Substantiv

Synonymer
hälsning

Interjektion