häck

häcken

häcker

häckerna

Substantiv
anatomi
  • "Han sparkade mig i häcken"

Synonymer

sport
häck
  • "Han snubblade på den sista häcken"

Synonymer

botanik
häck
En häck är en rad av plantor som vanligtvis är av samma sort, och inramar, eller avdelar en trädgård. Några exempel på häckväxter är oxel, korgvide, rundhagtorn.

Häckar kan fylla flera olika syften i en trädgård. De kan givetvis hållas för sin egen skönhet, men är också praktiska eftersom de kan erbjuda avgränsning, insynsskydd och bullerminskning, samt dölja ett staket eller en otrevlig utsikt.

  • "Han klippte häcken"

Synonymer