gute

guten

gutar

gutarna

Substantiv

Synonymer