gurgle

gurgle
gurgled
gurgled
Verb

Översättningar

Ordet gurgle har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
sport
sjöfart
generell

Ordet gurgle inom sport

Översättningar

Synonymer till gurgle

Möjliga synonymer till gurgle

Ordet gurgle inom sjöfart

Synonymer till gurgle

Möjliga synonymer till gurgle

Ordet gurgle inom generell

Synonymer till gurgle

Möjliga synonymer till gurgle

gurgle

gurgles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder gurgle inom generell ?

the bubbling sound of water flowing from a bottle with a narrow neck

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till gurgle