grundprincip

grundprincipen
grundprinciper
grundprinciperna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet grundprincip på svenska?

Obestämd singular: grundprincip
Bestämd singular: grundprincipen
Obestämd plural: grundprinciper
Bestämd plural: grundprinciperna

Hur används ordet grundprincip

  • "– Att skulder betalas tillbaka är en grundprincip för mig, säger Elina Gustafsson ( S )."
  • "Men att skulder betalas tillbaka är en grundprincip för mig, säger Elina Gustafsson ( S ), ordförande i kultur- och fritidsnämnden."
  • "Det är en viktig grundprincip för att vi ska kunna ha en välfärd och också kunna hålla ihop landet, säger Elisabeth Svantesson."
  • "Eftersom det aktuella skeppsvraket riskerar att förstöras så kan länsstyrelsen, i skydd av lagens grundprincip om att fornlämningar ska bevaras, fatta beslut om en flytt av fyndet."
  • "Ända sedan unionsupplösningen med Sverige 1905 har Norge haft som grundprincip att hela landet ska vara befolkat."
  • "Finns det någon grundprincip, något förhållningssätt som ni experter har när ni fattar beslut om allmänna vaccineringar?"
  • "Hon påminner också om att en grundprincip för alliansen var att alla partier ska både bidra och vinna på samarbetet."
  • "En grundprincip är att grannar eller omgivning inte får störas."
  • "SVT:s grundprincip är att korrespondenter och reportrar inte ska ta risker, säger Bert Sundström, och därför har SVT till exempel undvikit att skicka någon till Syrien sedan kriget där eskalerat."
  • "Men justitieminister Beatrice Ask är negativ till idén : - Det är en viktig grundprincip att när man har avtjänat sitt straff så är man en fri människa, då har man sonat sitt brott."

Möjliga synonymer till grundprincip