grunda

grundar
grundade
grundat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet grunda på svenska?

Presens: grundar
Preteritum: grundade
Supinum: grundat

Ordet grunda har 2 betydelser

 • Inom data
 • Inom måleri
data
måleri

Vad betyder grunda inom data ?

stryka på grundfärg innan man målar

Översättningar (inom data)

Relaterat till grunda (inom data)

grund

början

förberedelse

varaktighet

orsakssammanhang

alstring

Ordet grunda inom måleri

Översättningar (inom måleri)

Engelska

Möjliga synonymer till grunda (inom måleri)

Diskussion om ordet grunda

grundande

Adjektiv

Översättningar (inom måleri)

Hur används ordet grundande

 • "I byggnaden fanns också snickeriets eget arkiv med dokument som går tillbaka till företagets grundande 1905."
 • "2015 grundande hon utbildningsföretaget Lika Olika som idag har sex anställda och arbetar utifrån Lika Olika-metoden i Sverige, på Åland och i Finland."
 • "Anledningen var att man skulle fira hundraårsminnet av skolans grundande 1909 och ur den cirkeln föddes tanken på en kokbok."
 • "Alphabet ska ledas av Larry Page, som grundande Google tillsammans med Sergey Brin."
 • "Den bärande tanken när ett krigshärjat Europa på 1940-talet grundande det som skulle bli EU var att länder som handlar med varandra inte krigar mot varandra."
 • "Hon grundande en stiftelse med ett hundratal små stugor i Nacka utanför Stockholm."
 • "” Maud Olofsson grundande Alliansen 30 aug 2004."
 • "Engdahl var i slutet av 70-talet med och grundande den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige svenskt – en organisation där Sverigedemokraterna ( SD ) också har sina rötter."
 • "Hans Rosling var utbildad läkare och var med och grundande den svenska avdelningen av Läkare utan gränser."
 • "Det engelska namnet angavs redan i privilegiebrevet vid stadens grundande 1621, men slopades formellt i ett beslut 2003."

Diskussion om ordet grundande

grundande

grundandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet grundande

 • "I byggnaden fanns också snickeriets eget arkiv med dokument som går tillbaka till företagets grundande 1905."
 • "2015 grundande hon utbildningsföretaget Lika Olika som idag har sex anställda och arbetar utifrån Lika Olika-metoden i Sverige, på Åland och i Finland."
 • "Anledningen var att man skulle fira hundraårsminnet av skolans grundande 1909 och ur den cirkeln föddes tanken på en kokbok."
 • "Alphabet ska ledas av Larry Page, som grundande Google tillsammans med Sergey Brin."
 • "Den bärande tanken när ett krigshärjat Europa på 1940-talet grundande det som skulle bli EU var att länder som handlar med varandra inte krigar mot varandra."
 • "Hon grundande en stiftelse med ett hundratal små stugor i Nacka utanför Stockholm."
 • "” Maud Olofsson grundande Alliansen 30 aug 2004."
 • "Engdahl var i slutet av 70-talet med och grundande den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige svenskt – en organisation där Sverigedemokraterna ( SD ) också har sina rötter."
 • "Hans Rosling var utbildad läkare och var med och grundande den svenska avdelningen av Läkare utan gränser."
 • "Det engelska namnet angavs redan i privilegiebrevet vid stadens grundande 1621, men slopades formellt i ett beslut 2003."

Ordet grundande har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ekonomi
generell
ekonomi

Ordet grundande inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till grundande (inom generell)

Ordet grundande inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till grundande (inom ekonomi)

Diskussion om ordet grundande