grund

grunden

grunder

grunderna

Substantiv
Vanligast
skäl
 • "De flesta människor är där dom är på mycket goda grunder"

Synonymer

underlag, grundval
 • "Historien har en grund av sanning"

Synonymer

underbyggnad
 • "Den höga grunden till templets inhägnade område"

Synonymer

grundval, förarbete
 • "Jag har belyst den roll familjen spelar för att lägga grunden till en god utbildning"

Synonymer

bas,grundval
 • "Skyskrapan var byggd på en grund av solitt berg"
 • Engelska
 • base [ allmänt ]

Synonymer

orsak
 • "Det finns ingen grund för klagomål"
 • "Doktorns rapport gav ingen grund till oro"
allmänt; grundval, underlag
 • "Ryktet är helt utan grund"
 • "De lade grunden till huset"

Synonymer

rätt, stöd, berättigande
 • "Det finns ingen grund för den sortens uppförande"

Synonymer

sjöfart

Synonymer
grund

grundast

grundaste

Adjektiv

Synonymer