grip

gripen

gripar

(-)
Substantiv
mytologi
grip
Visa bild Fotograf: jorchr
(från grekiska γρύψ (grýps), latin gryphus) är ett fabeldjur som delvis är ett lejon, delvis en fågel. Vanligen avbildas den med ett lejons bakkropp, bakben, svans och öron och en örns (fram)kropp, (fram)ben, vingar och huvud.
gripa

griper

grep

gripit

grip

Verb
  • "Han grep bollen"
  • "Jag var glad att ha gripit tillfället att göra "den Stora Slingan""

Synonymer

Synonymer

grip

grips

Substantiv
Vanligast
  • "He has a strong grip for an old man"
  • "A terrible power had her its grasp"

Synonymer

Vanlig
a firm controlling influence
Mindre vanlig
grip
Visa bild Fotograf: Frank C. Müller

Synonymer

Mindre vanlig
The friction between a body and the surface on which it moves (as between an automobile tire and the road)

Synonymer

Ovanlig film
medlem i ett filmteam med tekniska uppgifter och kameraåkningar
Ovanlig militärväsen

grip

grip

grips

gripped

gripped

gripping

Verb

Synonymer

  • dog

    [ teknik ]
hold fast or firmly
  • "He gripped the steering wheel"

Synonymer

Synonymer