gravöl

(-)(-)(-)
Substantiv
gravöl
en äldre benämning för den sammankomst där släkt, vänner och andra träffas för att minnas en avliden person efter dennes begravning