gram

grammet

gram

grammen

Substantiv
enhet måttenhet
Gram (SI-symbol: g) är en massenhet. Ursprungligen definierades gram som massan av 1 cm3 vatten vid temperaturen 4 °C, men är nu definierad som en tusendel av massan av den internationella kilogram-prototypen.

Är en/ett

Är del av
Gram

Namn

gram

grams

Substantiv
a metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram
  • Svenska
  • gram [ enhet, måttenhet ]

Synonymer

Gram

Namn