graininess

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till graininess

Vad betyder graininess inom färg, fotografi ?

measure of granular appearance due to the clumping of particles in the emulsion. Used of photographs and film.

Möjliga synonymer till graininess

Diskussion om ordet graininess

  • - 2008-10-21

    Term som används inom färgmätning