grail

Substantiv

Översättningar

Vad betyder grail inom generell, generell ?

The Holy Grail

Möjliga synonymer till grail

Diskussion om ordet grail

grail

Substantiv

Vad betyder grail inom religion ?

(legend) used by Christ at the last supper

Diskussion om ordet grail