graduated

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till graduated

Ordet graduated har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom matematik
generell
matematik

Ordet graduated inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till graduated (inom generell)

Ordet graduated inom matematik

increasing as the amount taxed increases decreasing as the amount taxed increases

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till graduated (inom matematik)

Möjliga synonymer till graduated (inom matematik)

Diskussion om ordet graduated

graduate

graduate
graduated
graduated
Verb

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till graduate (inom matematik)

Hur används ordet graduate

  • "She graduated in 1990"

Ordet graduate har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom teknik
utbildning
teknik

Vad betyder graduate inom utbildning ?

receive an academic degree upon completion of one's studies

Översättningar (inom utbildning)

Ordet graduate inom teknik

to mark a scale on (something) so that it can be used for measuring

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till graduate (inom teknik)

Diskussion om ordet graduate