gracelessness

Substantiv

Synonymer till gracelessness

Ordet gracelessness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
generell
slang

Vad betyder gracelessness inom generell, generell ?

an unpleasant carriage

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till gracelessness (inom generell)

Möjliga synonymer till gracelessness (inom generell)

Ordet gracelessness inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till gracelessness (inom slang)

Möjliga synonymer till gracelessness (inom slang)

Diskussion om ordet gracelessness