grönsten

grönstenen

grönstenar

grönstenarna

Substantiv
mineral
samlingsnamn för gröna, mörkgrå eller svarta basiska bergarter