grönska

grönskan

grönskor

grönskorna

Substantiv
grönska
allmän term för växtlivet i ett område. Det syftar på hur marken täcks av växter. Vegetationen utgör den dominerande delen av den landbaserade delen av biosfären.

Synonymer
grönska

grönskar

grönskade

grönskat

grönska

Verb
botanik