gräva fram

gräver fram
grävde fram
grävt fram
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet gräva fram på svenska?

Presens: gräver fram
Preteritum: grävde fram
Supinum: grävt fram

Vad betyder gräva fram inom vardagligt ?

gräva upp; gräva efter något så att detta kommer upp/fram

Möjliga synonymer till gräva fram

Diskussion om ordet gräva fram