gräva upp

gräver upp

grävde upp

grävt upp

gräv upp

Verb