gottfinnande

gottfinnandet

gottfinnanden

gottfinnandena

Substantivgottfinnande

Okänd ordklass