gonad

gonaden

gonader

gonaderna

Substantiv
medicin
Könskörtel, gonad, ett organ och hormonkörtel som producerar könsceller och könshormoner

  • Engelska
  • gonad [ medicin ]gona

gonar

gonade

gonat

gona

Verb
ALLMÄNT

gonad

gonads

Substantiv
medicin

Synonymer