godsägare

godsägaren

godsägare

godsägarna

Substantiv
godsägare
ägaren av ett större jordbruk, som benämns gods.

Synonymer
godsägare

Substantiv