godkännas

godkänns

godkändes

godkänts

Verb

Synonymer