go against

go against
gone against
went against
Verb

Översättningar

Ordet go against har 4 betydelser

  • Inom spel
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom häst
spel
generell
bildligt
häst

Ordet go against inom spel

Översättningar

Synonymer till go against

Möjliga synonymer till go against

Ordet go against inom generell

Synonymer till go against

Ordet go against inom bildligt

Synonymer till go against

Ordet go against inom häst

Synonymer till go against

  • buck [ amerikansk engelska ]