GM

Substantiv
förkortning
general manager

Synonymer
gm

Substantiv
förkortning

Synonymer

gm

Substantiv
förkortning
av engelska ordet grams

Synonymer