glorification

glorifications
Substantiv

Översättningar

Synonymer till glorification

Hur används ordet glorification

  • "the glorification of God"

Ordet glorification har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet glorification inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till glorification (inom religion)

Ordet glorification inom generell

the act of glorifying (as in worship)

Synonymer till glorification (inom generell)

Uttryck till glorification (inom generell)

Diskussion om ordet glorification