gliring

gliringen

gliringar

gliringarna

Substantiv