gliding

glidings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till gliding

Möjliga synonymer till gliding

Diskussion om ordet gliding

glide

glide
glided
glided
Verb

Översättningar

Ordet glide har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet glide inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till glide (inom teknik)

Ordet glide inom generell

move smoothly and effortlessly

fly a glider plane

cause to move or pass silently, smoothly, or imperceptibly

Diskussion om ordet glide