glida över

glider över

gled över

glidit över

glida över

Verb