gleaming

Substantiv

Synonymer till gleaming

Ordet gleaming har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet gleaming inom ALLMÄNT

Synonymer till gleaming (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till gleaming (inom ALLMÄNT)

Ordet gleaming inom generell

Synonymer till gleaming (inom generell)

Möjliga synonymer till gleaming (inom generell)

gleaming

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gleaming (inom generell)

Hur används ordet gleaming

  • "the gleaming brass on the altar"

gleam

gleam
gleamed
gleamed
Verb

Hur används ordet gleam

  • "A terrible thought gleamed in her mind"

Ordet gleam har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom bildligt
  • Inom generell
sjöfart
bildligt
generell

Ordet gleam inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till gleam (inom sjöfart)

Ordet gleam inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till gleam (inom bildligt)

Möjliga synonymer till gleam (inom bildligt)

Ordet gleam inom generell

shine brightly, like a star or a light

appear briefly

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gleam (inom generell)

Möjliga synonymer till gleam (inom generell)