glänsa

glänser

glänsade

glänst

gläns

Verbglänsande

mer glänsande

mest glänsande

Adjektiv