gibe

gibe
gibed
gibed
Verb

Översättningar

Ordet gibe har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
botanik
sport
vardagligt

Ordet gibe inom botanik

Översättningar

Möjliga synonymer till gibe

Ordet gibe inom sport

Synonymer till gibe

Möjliga synonymer till gibe

Ordet gibe inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till gibe

Möjliga synonymer till gibe

gibe

gibes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till gibe

Möjliga synonymer till gibe