ghastly

ghastlier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till ghastly

Hur används ordet ghastly

  • "ghastly shrieks"
  • "ghastly wounds"

Ordet ghastly har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom norgespec
  • Inom generell
färg
norgespec
generell

Ordet ghastly inom färg

Översättningar (inom färg)

Svenska

Möjliga synonymer till ghastly (inom färg)

Ordet ghastly inom norgespec

shockingly repellent; inspiring horror

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till ghastly (inom norgespec)

Ordet ghastly inom generell

Synonymer till ghastly (inom generell)

Diskussion om ordet ghastly