germ

germ
germed
germed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till germ

germ

germs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet germ har 5 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom biologi
  • Inom zoologi
  • Inom bildligt
  • Inom data
botanik
biologi
zoologi
bildligt
data

Ordet germ inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till germ (inom botanik)

Ordet germ inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Ordet germ inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till germ (inom zoologi)

Ordet germ inom bildligt

Synonymer till germ (inom bildligt)

Ordet germ inom data

Synonymer till germ (inom data)