gerilla

gerillan

gerilla

(-)
Substantiv
militärväsen