genuflect

genuflect
genuflected
genuflected
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till genuflect

Ordet genuflect har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet genuflect inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till genuflect (inom religion)

Ordet genuflect inom generell

bow in church or before a religious superior or image

(inom generell)

Diskussion om ordet genuflect