genomströmning

genomströmningen

(-)(-)
Substantiv
Genomströmning är ett mått på hur mycket av ett medium som strömmar genom ett rör per tidsenhet.

Synonymer