generation

generationen

generationer

generationerna

Substantiv
Ordet generation kommer från latinets generatio som betyder 'födande'; 'släktled'. I biologin är det den process genom vilken populationer av organismer förmedlar egenskaper till sin fördel från generation till generation som kallas utveckling

Synonymer
generation

generations

Substantiv
group of genetically related organisms constituting a single step in the line of descent
the normal time between successive generations
  • "they had to wait a generation for that prejudice to fade"
the act of propagating

Synonymer