gem

gemet

gem

gemen

Substantiv
kontor
gem
En produkt vars ändamål är att hålla ihop tunna material med varandra. Gemet kan vara av olika material, metalltråd eller plastbelagd tråd är särskilt vanliga.

Synonymer
gem

gems

Substantiv
Vanligast
gem
a crystalline rock that can be cut and polished for jewelry

Synonymer

something highly prized for its beauty or perfection

Synonymer

gem
Visa bild Fotograf: Hadal

Synonymer

GEM

Substantiv
förkortning data
Graphics Environment Manager

Synonymer