geggamoja

geggamojan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till geggamoja

 • goja [ vardagligt ]

Hur används ordet geggamoja

 • "Jobb och fritid blir till ” geggamoja ”"
 • "Jobb och fritid flyter ihop i en enda geggamoja, säger hon."
 • "Vi har fastnat i en demokratisk geggamoja, säger han och fortsätter :"
 • "” Demokratisk geggamoja ”"
 • "Åklagaren : ” Vi har fastnat i en demokratisk geggamoja ”"
 • "Även några förslag från barn och föräldrar har hörsammats : som vatten till geggamoja."
 • "Det gäller till exempel förslagen om fler sittplatser och om en liten vattenlek, där barnen kan leka, plaska och göra ” geggamoja ”, säger Jakob Andréasson på park- och naturförvaltningen."

Vad betyder geggamoja inom vardagligt ?

Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. Partiklarna benämnes ler. Ler är den mest finkorniga vittrings- och erosionsprodukten och dess sammansättning, liksom andra sediment, speglar sammansättningen av den ursprungliga vittring och erosionsprodukten. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lera

Möjliga synonymer till geggamoja

Diskussion om ordet geggamoja

 • - 2009-02-26

  "Gruck"