gebit

gebitet

gebit

gebiten

Substantiv
hantverk

Synonymer

Övrig relation